1401\06\07 17:35:42


حامیان صدر دیوار پارلمان عراق را به آتش کشیدند

باشگاه خبرنگاران/ درپی کناره گیری مقتدی صدر، رئیس جریان صدر عراق از فعالیت های سیاسی حامیان او به سمت منطقه سبز بغداد یورش بردند و دیوار پارلمان این کشور را به آتش کشیدند. حامیان مقتدی صدر همچنین بلوک‌های سیمانی را از دیوار حفاظتی پارلمان عراق به پایین پرتاب می کردند.

درپی کناره گیری مقتدی صدر، رئیس جریان صدر عراق از فعالیت های سیاسی حامیان او به سمت منطقه سبز بغداد یورش بردند و دیوار پارلمان این کشور را به آتش کشیدند.حامیان مقتدی صدر همچنین بلوک‌های سیمانی را از دیوار حفاظتی پارلمان عراق به پایین پرتاب می کردند.فرماندهی عملیات مشترک نیز با صدور بیانیه‌ای از تظاهرکنندگان طرفدار مقتدی صدر خواست فورا منطقه سبز را ترک کنند.
بازنشر از : آخرین خبر