1401\05\30 22:40:38


حزب الله: مقاومت آماده بازپس گیری تمام حقوق لبنان است

ایسنا/ عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان تأکید کرد که مقاومت آماده است تا معادلات را بسازد و تمام حقوق لبنان را پس ‌بگیرد. به گزارش سایت النشره، نبیل قاووق، عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان گفت: آمریکا تعلل و وقت کشی کرده و حق لبنان را ضایع می‌کند و به دشمن اسرائیلی زمان لازم را برای بررسی و استخراج نفت و گاز می‌دهد.

عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان تأکید کرد که مقاومت آماده است تا معادلات را بسازد و تمام حقوق لبنان را پس ‌بگیرد.به گزارش سایت النشره، نبیل قاووق، عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان گفت: آمریکا تعلل و وقت کشی کرده و حق لبنان را ضایع می‌کند و به دشمن اسرائیلی زمان لازم را برای بررسی و استخراج نفت و گاز می‌دهد. لبنان قبلا به دلیل موضع آمریکا از حقش محروم شد. تلاش مقاومت و ایجاد معادلات جدید راه را بر تعلل آمریکا بست و به سیاست راضی کردن سفارتخانه‌ها با ضرر رساندن به منافع و منابع ملی پایان داد. لبنان در نبرد بازپس گیری حقوق و منابع خود با معادله مقاومت برنده است و دشمن بازنده.وی گفت: مقاومت به مرحله وقت کشی و ضایع گذاشتن حقوق پایان داد و خطوط قرمز را ترسیم کرد و آماده ساختن معادله‌ها و پس گرفتن حقوق است. این پیروزی جدیدی خواهد بود که مقاومت آن را به تمام لبنانی‌ها تقدیم خواهد کرد.قاووق درباره اوضاع داخلی گفت: حزب الله از آنجا که به تحقق منافع لبنانی‌ها اهتمام دارد، خواهان تسریع در موضوع انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولتی است که مسئولیت کاهش رنج و مشکلات لبنانی‌ها و مقابله با بحران‌ها را داشته باشد.
بازنشر از : آخرین خبر