1401\05\29 10:49:20


خلیل العواوده: به اعتصاب غذا تا آزادی نهایی ادامه خواهم داد

اسیر فلسطینی دربند زندان های رژیم صهیونیستی که از حدود پنج ماه پیش تا کنون دست به اعتصاب غذا زده است، تأکید کرد که به این اعتصاب تا زمان دستیابی به آزادی کامل ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «خلیل العواوده» اسیر ۴۰ ساله فلسطینی دربند زندان‌های رژیم صهیونیستی که از حدود ۱۶۰ روز پیش تا کنون در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در نخستین اظهارات پس از اعلام تعلیق بازداشت اداری اش گفت: من با تعلیق بازداشت اداری به اعتصاب غذای خود پایان نمی‌دهم و این اعتصاب تا زمان دستیابی کامل به آزادی ادامه خواهد یافت. وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: بار دیگر به ملت فلسطین و اعلام همبستگی آنها با اعتصاب غذای خود ادای احترام می‌کنم. این اظهارات العواوده در حالی است که دادگاه عالی رژیم صهیونیستی شامگاه جمعه حکمی فوری را پیرامون تعلیق بازداشت اداری «خلیل محمد عواوده» اسیر فلسطینی که دست به اعتصاب غذا زده است، صادر کرد. در همین حال، رئیس باشگاه اسرای فلسطینی گفت: ما در خصوص حکم تعلیق بازداشت اداری خلیل عواوده تردید داریم و این امر به معنای توقف بازداشت وی نیست. وی همچنین تاکید کرد که بازداشت عواوده پس از آتش بس در غزه نباید حتی یک روز تداوم پیدا می‌کرد. وکیل خلیل عواوده هم خبر داد که اعتصاب غذای عواوده متوقف نخواهد شد چرا که وی خواستار آزادی خود است نه تعلیق بازداشت.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     فلسطین     رژیم صهیونیستی     مقاومت فلسطین