1401\06\23 16:41:40


دادگاه عالی روسیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را سازمان تروریستی اعلام کرد

فارس/ دادگاه عالی روسیه در جلسه امروز خود، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرد. دادگاه عالی روسیه در جلسه امروز خود که پشت درهای بسته صورت گرفت، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را یک سازمان تروریستی و فعالیت آن در قلمرو این کشور را ممنوع اعلام کرد.

دادگاه عالی روسیه در جلسه امروز خود، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرد.دادگاه عالی روسیه در جلسه امروز خود که پشت درهای بسته صورت گرفت، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را یک سازمان تروریستی و فعالیت آن در قلمرو این کشور را ممنوع اعلام کرد.پیش از این، دادستانی کل روسیه از دادگاه عالی این کشور خواسته بود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تروریستی شناخته و فعالیت آن را ممنوع اعلام کند.در تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی از ماه سپتامبر سال 2015 ممنوع شده بود.
بازنشر از : آخرین خبر