مهران محمدی امین

1401\12\09 18:47:14


راهکار حزب الله برای خروج لبنان از بحران

معاون دبیر کل حزب الله لبنان به موضع گیری درباره انتخاب رئیس جمهور جدید و راهکار خروج از بحران این کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان به موضع گیری درباره انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور پرداخت.

وی افزود: تنها راه نجات لبنان انتخاب رئیس جمهور است تا گامهای دیگر برای تشکیل دولت برداشته شود و این دولت بتواند طرح نجات را اجرا کند. شیخ نعیم قاسم با اشاره به اینکه لبنان توان برخاستن و سروسامان دادن به اوضاع را دار از خواست عده ای خبر داد که نگاه منفی دارند و از تفاهم درباره انتخاب رئیس جمهور رویگردان هستند. معاون دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه تاکید کرد: پافشاری بر موضع با وجود بی ثمر بودن آن، انتخاب رئیس جمهور را با مانع روبرو کرده و این روند را به تعویق می اندازد.

وی گفت: متوسل شدن به بیگانگان بی فایده است و راهی جز گفتگو و کاستن از شروط و ارجح شمردن منافع مردم بر منافع خصوصی وجود ندارد.. .


بازنشر از : مهر

شیخ نعیم قاسم

لبنان

حزب الله لبنان