مهران محمدی امین

ایرنا/ حالا این گزاره تقریبا همه‌گیر شده که جهان در حال گذار از نظم بین‌المللی بوده و چین و روسیه، رهبران این دوران گذار هستند. اما آیا اختلافات گذشته این دو کشور، مانع

1401\10\17 15:03:11


رقبایِ همکار؛ تعامل و تقابل چین و روسیه بر چه الگویی خواهد بود؟

ایرنا/ حالا این گزاره تقریبا همه‌گیر شده که جهان در حال گذار از نظم بین‌المللی بوده و چین و روسیه، رهبران این دوران گذار هستند. اما آیا اختلافات گذشته این دو کشور، مانع همکاری‌شان خواهد بود؟ .

حالا این گزاره تقریبا همه‌گیر شده که جهان در حال گذار از نظم بین‌المللی بوده و چین و روسیه، رهبران این دوران گذار هستند.

اما آیا اختلافات گذشته این دو کشور، مانع همکاری‌شان خواهد بود؟. .


بازنشر از : آخرین خبر