مهران محمدی امین

1401\06\16 18:08:15


رژیم صهیونیستی یک روستای فلسطینی را برای ۲۰۶ امین بار تخریب کرد

مسئولان رژیم صهیونیستی یک روستای فلسطینی را در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ تحت حمایت و حفاظت نظامیان این رژیم تخریب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع محلی اعلام کردند که مسئولان رژیم صهیونیستی یک روستا را در صحرای النقب واقع در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ برای ۲۰۶ امین بار تخریب کردند.

مسئولان رژیم صهیونیستی اولین بار این روستا را در جولای ۲۰۱۰ تخریب کردند و آخرین بار نیز ۱۵ آگوست گذشته این روستا تخریب شده بود. این در حالی است که ساکنان این روستا هر بار اقدام به ساخت مجدد خانه ها و نصب چادرهای خود می کنند و تحت هیچ شرایطی حاضر به ترک این منطقه نیستند. «عزیز الطواری» عضو کمیته محلی دفاع از العراقیب تصریح کرد که ساکنان روستا به زودی خانه های خود را خواهند ساخت.

در این روستا نزدیک به ۷۰۰ نفر زندگی می کنند که به سبب وضعیت این منطقه که غالبا بیابانی است، از راه دامداری امرار معاش می کنند.. .


بازنشر از : مهر

رژیم صهیونیستی

تخریب

اراضی اشغالی 1948

فلسطین