1401\06\07 23:12:57


سیاستمدار آمریکایی: ایالات متحده و ناتو اهمیتی نمی‌دهند چه تعداد اوکراینی کشته می‌شوند

خبرآنلاین/ ریچارد بلک، سناتور سابق ایالات متحده گفت: "ایالات متحده و ناتو اهمیتی نمی‌دهند که چه تعداد اوکراینی کشته می‌شوند؛ غیرنظامیان، زنان، کودکان، سربازان، فقط پیروزی مهم است" ما مقادیر زیادی تسلیحات نظامی عرضه می‌کنیم و این منجر به افزایش ارزش سهام شرکت‌های نظامی_صنعتی شده است.  .

ریچارد بلک، سناتور سابق ایالات متحده گفت: "ایالات متحده و ناتو اهمیتی نمی‌دهند که چه تعداد اوکراینی کشته می‌شوند؛ غیرنظامیان، زنان، کودکان، سربازان، فقط پیروزی مهم است" ما مقادیر زیادی تسلیحات نظامی عرضه می‌کنیم و این منجر به افزایش ارزش سهام شرکت‌های نظامی_صنعتی شده است. 
بازنشر از : آخرین خبر