چین شی جینپینگ حزب کمونیست چین موفقیت شی جین پینگ در تکیه‌زدن بر مسند ریاست جمهوری برای سومین بار، او را به قدرتم

1401\08\07 18:27:24


شی جین پینگ چگونه توانست در راس قدرت چین باقی بماند؟

موفقیت شی جین پینگ در تکیه‌زدن بر مسند ریاست جمهوری برای سومین بار، او را به قدرتمندترین رهبر چین از زمان مائوتسه تونگ، بنیانگذار حزب کمونیست چین (۱۹۴۹- ۱۹۶۷) تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت ساسه پست، سال‌هاست که نگاه جهانیان برای پیگیری امور داخلی و خارجی چین به شرق معطوف شده است.

اهمیت این پیگیری با افزایش جایگاه بین المللی چین و افزایش رقابت بین آن و واشنگتن برای برتری جهانی بیشتر نیز شده است.

جنگ‌های تجاری، تحریم‌های اقتصادی، صف بندی جنگ اوکراین و خطرناک‌تر از همه، مسئله جزیره «تایوان»، از جمله موضوعات مهم مورد مناقشه ژئوپلیتیک میان واشنگتن و پکن است.

هر پنج سال یکبار و همزمان با تشکیل کنگره ملی حزب کمونیست، صحبت‌ها در مورد قدرت در چین و آینده آن مطرح می‌شود.

بیستمین نشست این کنگره در یکم آبان برگزار شد و ریاست شیء جین پینگ به مدت ۵ سال دیگر تمدید شد.

موفقیت جین پینگ در تکیه‌زدن بر مسند ریاست جمهوری برای سومین بار، او را به قدرتمندترین رهبر چین از زمان مائوتسه تونگ، بنیانگذار حزب کمونیست چین (۱۹۴۹- ۱۹۶۷) تبدیل کرد.

حال سوال اینجاست که رئیس جمهور چین شیء جین پینگ چگونه توانست در قدرت بماند؟ مشت آهنین پینگ رئیس جمهور چین از طریق یک کودتای نظامی یا انقلاب مردمی به قدرت نرسید، بلکه قدرت به شیوه‌ای مسالمت آمیز از سلف خود «هو جین تائو» به او منتقل شد و البته این انتقال بدون اختلاف در درون حزب نبود.

اما اینکه پینگ چگونه توانست در رأس قدرت بماند، باید گفت که این امر یک شبه اتفاق نیفتاده، بلکه نتیجه دستاوردهایی است که در طول زمان ایجاد شده است.

از اینرو برای درک این موضوع، ابتدا باید توازن قوا در چین روشن شود.

نظام سیاسی چین توسط جریان‌هایی اداره می‌شود که حول محورهای اصلی حزب می‌چرخند و رهبران قبلی در این نظام حتی پس از گذشت سال‌ها از پایان حکومت خود، بازهم از اقتدار غیررسمی برخوردار هستند.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها این است که شی پینگ مجبور شد با «جیانگ زیمین»، رئیس‌جمهور سابق چین، در پرونده فساد مربوط به یکی از اعضای سابق کمیته دائمی در دوره سلف خود، مشورت کند و پس از تأیید جیانگ زیمین، اقدامات لازم علیه عامل پرونده فساد انجام شد.

اما در مورد چگونگی حفظ قدرت از سوی شی پینگ، باید گفت که این امر به دوران قبل از به قدرت رسیدن او برمی گردد و در این رابطه می‌توان به دو دلیل تاریخی استناد کرد.

یک اینکه پینگ قبل از به قدرت رسیدن و تصدی پست ریاست جمهوری، اعلام کرد که این سمت را نمی‌پذیرد مگر اینکه حزب کمونیست ریاست «کمیته مرکزی نظامی» چین را نیز به وی بدهد.

بنابراین پینگ قبل از به قدرت رسیدن، زمینه مناسب حفظ قدرت را ایجاد کرده بود.

دومین دلیل تاریخی، نیاز حزب به تمرکز قدرت در دستان پینگ است.

با توجه به عدم اجرای اصلاحات سیاسی و همچنین عدم تعادل نرخ رشد بالا با بحران‌هایی چون آلودگی شدید محیط زیست و افزایش فساد و نابرابری در دوره جینتائو، حزب را برآن واداشت که قدرت را در دستان پینگ متمرکز سازد.

شی پینگ از این رویدادهای تاریخی استفاده کرد و با ایجاد «کمپین ریشه کنی فقر شدید» و مبارزه با فساد توانست محبوبیت زیادی کسب کند و از این طریق توانست مخالفان خود و حکومتش را تضعیف نماید.

نفوذ در کمیته مرکزی حزب در چین کمیته دائمی کنگره ملی حزب کمونیست، نقش محوری در به قدرت رسیدن افراد دارد.

این کمیته بود که در سال ۲۰۱۲، پینگ را به قدرت رساند و سپس در سال ۲۰۱۷، با افزایش متحدین وی در این کمیته، قدرت وی بیشتر شد.

در سال ۲۰۲۲، در آخرین کنفرانس کمیته دائمی حزب کمونیست، چهار عضو از کمیته بیرون آمدند که سه نفر از آنها از گروه پینگ نبودند.

رئیس جمهور چین از این فرصت استفاده کرد و متحدین خود را جایگزین آنها نمود تا این نهاد مهم هم تحت کنترل خود در آید.


بازنشر از : مهر

چین

شی جینپینگ

حزب کمونیست چین

موفقیت شی جین پینگ در تکیه‌زدن بر مسند ریاست جمهوری برای سومین بار، او را به قدرتمندترین رهبر چین از زمان مائوتسه تونگ، بنیانگذار حزب کمونیست چین (۱۹۴۹- ۱۹۶۷) تبدیل کرد.


تعمیر پکیج دیواری