1401\06\23 18:08:04


طالبان درگیری مرزی با نظامیان پاکستان را تأئید کرد

معاون سخنگوی طالبان امروز تأئید کرد که درگیری مرزی میان اعضای این گروه با نظامیان پاکستان رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در رشته توئیتی نوشت: قرار بود نزدیک مرز دیورند تاسیسات نظامی و پاسگاه احداث نشود، اما نیروهای پاکستان تلاش داشتند تا تاسیسات را در مجاورت این مرز مشترک احداث کنند که نیروهای طالبان برای تذکر و گفتگو به نیروهای اسلام آباد نزدیک شده و طرف پاکستانی شروع به تیراندازی کرد. معاون سخنگوی طالبان در این خصوص ادامه داد: پس از این حادثه نیروهای طالبان نیز به سمت نظامیان پاکستان تیراندازی متقابل کردند که منجر به تلفات از هر دو طرف شده است. این مقام طالبان در ادامه اضافه کرد که این موضوع در دست بررسی است و مسأله برای جلوگیری از حوادث مشابه به کابل برای تصمیم گیری اطلاع داده شده است. بلال کریمی تا کنون آمار دقیقی از تلفات این حادثه ارائه نکرده است.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     پاکستان     افغانستان     طالبان