مهران محمدی امین

مهر/ امروز سه شنبه در رام الله (مرکز کرانه باختری) یک فلسطینی با استفاده از خودرو یک صهیونیست را زیر گرفت و پس از آن هدف تیراندازی نظامیان صهیونیست قرار گرفت. به نقل از وبگاه شهاب

1401\09\08 15:57:44


عملیات جدید مقاومتی در رام الله

مهر/ امروز سه شنبه در رام الله (مرکز کرانه باختری) یک فلسطینی با استفاده از خودرو یک صهیونیست را زیر گرفت و پس از آن هدف تیراندازی نظامیان صهیونیست قرار گرفت. به نقل از وبگاه شهاب نیوز، امروز سه شنبه در رام الله (مرکز کرانه باختری) یک فلسطینی با استفاده از خودرو یک صهیونیست را زیر گرفت و پس از آن هدف تیراندازی نظامیان صهیونیست قرار گرفت.

امروز سه شنبه در رام الله (مرکز کرانه باختری) یک فلسطینی با استفاده از خودرو یک صهیونیست را زیر گرفت و پس از آن هدف تیراندازی نظامیان صهیونیست قرار گرفت.به نقل از وبگاه شهاب نیوز، امروز سه شنبه در رام الله (مرکز کرانه باختری) یک فلسطینی با استفاده از خودرو یک صهیونیست را زیر گرفت و پس از آن هدف تیراندازی نظامیان صهیونیست قرار گرفت.بنابر این گزارش، در جریان این عملیات یک نظامی زن صهیونیست زیر گرفته شد و پس از آن به علت شدت جراحات وارده بیمارستان منتقل شده است.

برخی منابع وضعیت این نظامی صهیونیست را وخیم اعلام کرده اند.نظامیان صهیونیست نیز به سوی مجری این عملیات تیراندازی کردند. برخی منابع نیز از شهادت مجری این عملیات بر داده اند.. .


بازنشر از : آخرین خبر