مهران محمدی امین

ایرانیک/ عکس های سلفی و خنده نمایندگان امروز در بروکسل حاشیه‌ساز شد. توییت کاربران درباره نمایندگان و مسئولانی که اصلا به فکر مردم نیستند:«آنها نگران به نظر نمی رسند.

1401\06\23 22:24:55


عکس‌های سلفی نمایندگان بلژیکی حاشیه‌ساز شد

ایرانیک/ عکس های سلفی و خنده نمایندگان امروز در بروکسل حاشیه‌ساز شد. توییت کاربران درباره نمایندگان و مسئولانی که اصلا به فکر مردم نیستند:«آنها نگران به نظر نمی رسند.

ایرانیک/ عکس های سلفی و خنده نمایندگان امروز در بروکسل حاشیه‌ساز شد.توییت کاربران درباره نمایندگان و مسئولانی که اصلا به فکر مردم نیستند:«آنها نگران به نظر نمی رسند.

اینها کسانی هستند که می خواهند انرژی را جیره بندی کنند، ما را مجبور کنند در تاریکی غذا بخوریم و هر دو روز یکبار با آب سرد دوش بگیریم. در همین حین می خندند. آنها دشمنان واقعی ما هستند».

.


بازنشر از : آخرین خبر