مهران محمدی امین

1401\08\16 16:53:32


عیسی قاسم: مردم بحرین فریب انتخابات را نخورند

باشگاه خبرنگاران/ رهبر نهضت اسلامی بحرین از مردم این کشور خواست فریب انتخابات را نخورند. شیخ عیسی قاسم، رهبر نهضت اسلامی بحرین در توئیتی نوشت: ساده لوحانه است که حتی تعداد اندکی از مردم با افتادن در دامی که دولت پهن کرده است، کاری انجام دهند که در آن کشتار مردم صورت می گیرد و از نقشه ای که برای آنان کشیده شده است، شاد و مسرور باشند.

رهبر نهضت اسلامی بحرین از مردم این کشور خواست فریب انتخابات را نخورند.شیخ عیسی قاسم، رهبر نهضت اسلامی بحرین در توئیتی نوشت: ساده لوحانه است که حتی تعداد اندکی از مردم با افتادن در دامی که دولت پهن کرده است، کاری انجام دهند که در آن کشتار مردم صورت می گیرد و از نقشه ای که برای آنان کشیده شده است، شاد و مسرور باشند.

کاش احدی از مردم ما فریب انتخاباتی را که قاتل مردم است، نخورد.پیش از این آیت الله «عیسی قاسم» رهبر جنبش اسلامی بحرین در حساب کاربری توییتر ضمن تحریم انتخابات مجلس در این کشور، آن را ابزاری برای فردگرایی دانست.قرار است انتخابات دوازده نوامبر آینده برگزار شود؛ اما از آنجا که از زمان آغاز اعتراضات مردمی در اوایل سال ۲۰۱۱ تاکنون، هیچ اقدام امیدوارکننده‌ای برای اصلاح امور در این کشور صورت نگرفته و پاسخی به مطالبات انقلابیون داده نشده، انتظار می‌رود که اغلب احزاب مخالف رژیم آل خلیفه این انتخابات را تحریم کنند.. .


بازنشر از : آخرین خبر