1401\06\07 18:58:04


فرود آمدن بالگرد نظامی در سفارت آمریکا در بغداد. بستن آستان مقدس کاظمین(ع)

منابع عراقی از فرود آمدن بالگرد نظامی در سفارت آمریکا در بغداد و برخاستن دود از منطقه سبز و بسته شدن آستان مقدس کاظمین(ع) خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، منابع عراقی از فرود بالگردهای نظامی در سفارت آمریکا در منطقه سبز خبر می دهند. منابع عراقی از تخلیه کارکنان سفارت خبر می دهند. ستونی از دود در منطقه سبز به هوا برخاسته است. از سوی دیگر گروههای وابسته به جریان صدر آماده حمله به ساختمان وزارت ارتباطات در صورت قطع اینترنت هستند. خبر دیگر اینکه آماده باش در برابر شرکتهای نفت جنوب عراق از بیم حملات احتمالی طرفداران صدر برقرار شده است. از سوی دیگر دفتر سازمان ملل در عراق از همه تظاهرکنندگان خواست که منطقه سبز را ترک کنند و از ساختمانهای دولتی خارج شوند و خویشتندار باشند. منابع عراقی از بسته بودن آستان مقدس کاظمین(ع) از بیم حملات احتمالی خبر دادند. همچنین مراکز تجاری در کاظمین از بیم حملات بسته شده اند.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     عراق     ایالات متحده امریکا     بغداد