1401\07\07 00:48:04


مانع‌تراشی رژیم صهیونیستی بر سر راه سفر فلسطینیان به کرانه باختری

تسنیم/ رژیم صهیونیستی با تصویب قانونی جدید قصد دارد تا مانع از سفر فلسطینیان دارای تابعیت خارجی به کرانه باختری شود تا بدین شکل برگی جدید را در چارچوب سیاست کنترل جمعیت فلسطینی ساکن کرانه باختری پی‌ریزی کند. .

رژیم صهیونیستی با تصویب قانونی جدید قصد دارد تا مانع از سفر فلسطینیان دارای تابعیت خارجی به کرانه باختری شود تا بدین شکل برگی جدید را در چارچوب سیاست کنترل جمعیت فلسطینی ساکن کرانه باختری پی‌ریزی کند.
بازنشر از : آخرین خبر