مهران محمدی امین

شاخوان عبدالله عراق پارلمان عراق نائب رئیس دوم پارلمان عراق به موضع گیری درباره اوضاع سیاسی این کشور پرداخت.

1401\07\07 14:05:14


ما روی گفتگو حساب می کنیم

نائب رئیس دوم پارلمان عراق به موضع گیری درباره اوضاع سیاسی این کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری عراقی واع،نائب رئیس دوم پارلمان عراق به موضع گیری درباره اوضاع سیاسی این کشور پرداخت.

شاخوان عبدالله، نائب رئیس دوم پارلمان عراق تاکید کرد که ثبات سیاسی با مشارکت دادن همه نیروهای سیاسی به ویژه جریان صدر محقق می شود. وی گفت که ما به دنبال ثبات سیاسی بودیم پس باید همه نیروهای سیاسی به خصوص جریان صدر را در فرآیند سیاسی آتی مشارکت دهیم. نائب رئیس دوم پارلمان عراق اعلام کرد که ما روی گفتگو و تلاش از سوی فراکسیون های سیاسی حساب می کنیم.

لازم به ذکر است که جلسه پارلمان عراق روز چهارشنبه پس از حدود دو ماه برگزار شد و نمایندگان پارلمان به استعفای الحلبوسی رای موافق ندادند و بدین گونه الحلبوسی در منصب ریاست پارلمان عراق ابقا شد. این در حالی است که درگیری‌های روز چهارشنبه میان معترضان و نیروهای امنیتی عراق در بغداد، حداقل ۱۳۳ زخمی برجای گذاشت. گفته شده در میان زخمی شدگان ۴ افسر، ۱۱۸ نظامی عراق و ۱۱ غیرنظامی دیده می‌شود..

.


بازنشر از : مهر

شاخوان عبدالله

عراق

پارلمان عراق