مهران محمدی امین

1401\06\16 21:09:12


محورهای رایزنی الزیانی با فیصل بن فرحان

منابع بحرینی از رایزنی وزیر خارجه این کشور با همتای سعودی خبر دادند و به محورهای این رایزنی اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بحرین، عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر خارجه بحرین با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان درباره روابط دوجانبه و اوضاع کشورهای عربی و منطقه و مسائل دارای اهمیت مشترک رایزنی کرد.

این دیدار در مقر دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض انجام شد. دو طرف در این دیدار روابط تاریخی و متمایز بین دو کشور و پیشرفت و توسعه همه جانبه آن را بررسی کردند. وزرای خارجه عربستان و بحرین همچنین درباره راههای همکاری و انسجام بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و مسائل مطرح شده در دستورکار نشست شورای وزارتی شورای همکاری خلیج فارس رایزنی کردند.

همچنین الزیانی و بن فرحان به بررسی پیگیری هماهنگی مشترک در قبال تحولات کشورهای عربی و منطقه و مسائل دارای اهمیت مشترک پرداختند.. .


بازنشر از : مهر

فیصل بن فرحان

عبداللطیف بن راشد الزیانی

بحرین