مهران محمدی امین

1401\12\09 23:57:52


مقام آمریکایی: اروپا با خوش شانسی زمستان امسال را پشت سر گذاشت

مهر/ معاون وزیر انرژی آمریکا می گوید زمستان آینده به مراتب برای کشورهای اروپایی از حیث تامین انرژی دشوارتر خواهد بود. به گزارش رویترز، در حالیکه کشورهای اروپایی به واسطه همکاری با آمریکا و به راه انداختن جنگ در اوکراین با بحران بی سابقه انرژی دست به گریبان هستند، یک مقام وزارت انرژی آمریکا مدعی شد که واشنگتن بر این باوراست که کشورهای اروپایی از نظر تامین انرژی زمستان امسال را با خوش شانسی پشت سر گذاشتند.

معاون وزیر انرژی آمریکا می گوید زمستان آینده به مراتب برای کشورهای اروپایی از حیث تامین انرژی دشوارتر خواهد بود.به گزارش رویترز، در حالیکه کشورهای اروپایی به واسطه همکاری با آمریکا و به راه انداختن جنگ در اوکراین با بحران بی سابقه انرژی دست به گریبان هستند، یک مقام وزارت انرژی آمریکا مدعی شد که واشنگتن بر این باوراست که کشورهای اروپایی از نظر تامین انرژی زمستان امسال را با خوش شانسی پشت سر گذاشتند.این مقام آمریکایی، که دولت متبوع وی ذینفع اصلی جنگ در اوکراین از جمله به واسطه فروش گاز به این کشورها به چند برابر قیمت است، در عین حال یادآور شد اما زمستان بعدی برای اروپا سخت‌تر خواهد بود.جنگ اوکراین، وابستگی شدید اروپا به انرژی به ویژه گاز را نشان داد و قطع گاز روسیه به اروپا که مهمترین منبع انرژی برای این منطقه بود، نقاط ضعف کشورهای اروپایی را در این زمینه متجلی ساخت.

تبلیغات
برق و روشنایی ساختمان
برق و روشنایی ساختمان

SearchBiz ارائه اطلاعات جامع در مورد فروش، اجاره، مشاوره و اجرا، تعمیرات و سرویس در حوزه صنعت و تولید در کشور.

در واقع در خلال جنگ اوکراین مشخص شد که اروپا در برابر حوادث غیرمنتظره، مانند مشکل فنی در یک خط لوله اصلی یا پایانه صادرات LNG، آب و هوای شدید، یا سطوح پایین باد یا نیروی برق آبی آسیب پذیر است.اروپا اکنون برای مقابله با این کابوس به دنبال تأمین گاز حتی با هزینه‌های بیشتر و جایگزین کردن منابع گازی غیر از روسیه است.. .


بازنشر از : آخرین خبر