1401\06\16 16:42:31


مقام عراقی: صدر به زودی به مذاکرات سیاسی بازمی گردد  

مهر/ عباس الیاسری عضو ائتلاف دولت قانون از احتمال بازگشت جریان صدر به گفتگو با نیروهای سیاسی خبر داد. به گزارش پایگاه خبری المعلومه، عباس الیاسری، عضو ائتلاف دولت قانون از احتمال بازگشت جریان صدر و رهبر آن، مقتدی صدر، برای آغاز گفت‌وگو با نیروهای سیاسی خبر داد.

عباس الیاسری عضو ائتلاف دولت قانون از احتمال بازگشت جریان صدر به گفتگو با نیروهای سیاسی خبر داد.به گزارش پایگاه خبری المعلومه، عباس الیاسری، عضو ائتلاف دولت قانون از احتمال بازگشت جریان صدر و رهبر آن، مقتدی صدر، برای آغاز گفت‌وگو با نیروهای سیاسی خبر داد.الیاسری گفت: وقایع اخیر منطقه الخضراء ما را از انسداد سیاسی که ماه‌هاست با آن مواجه بوده‌ایم ،خارج کرد.وی با اشاره به اینکه چارچوب هماهنگی محور اصلی در روند سیاسی عراق است، افزود که گفتگوها برای پر کردن شکاف سیاسی موجود، ادامه دارد.الیاسری افزود: امروزه در عراق، گفتگوی اجتماعی برای حفظ صلح مدنی، ضروری تر از گفتگوهای سیاسی است و جریان صدر برای جلوگیری از خونریزی بیشتر، با گفتگوی اجتماعی موافقت خواهد کرد.
بازنشر از : آخرین خبر