مهران محمدی امین

مقاومت مردمی رژیم صهیونیستی فلسطین کمیته های مقاومت مردمی فلسطین اعلام کرد که دشمن صهیونیستی به جنایت های خود علی

1401\08\16 22:12:42


مقاومت، تنها راه مقابله با دشمن صهیونیستی است

کمیته های مقاومت مردمی فلسطین اعلام کرد که دشمن صهیونیستی به جنایت های خود علیه ملت فلسطین در تمام جبهه ها ادامه می دهد و تنها راه مقابله با آن مقاومت است.

«محمد البریم» سخنگوی کمیته های مقاومت مردمی در فلسطین در گفتگو با خبرگزاری سبأ یمن اعلام کرد که دشمن صهیونیستی به جنایت های خود علیه ملت فلسطین در تمام جبهه ها ادامه می دهد و تنها راه مقابله با آن مقاومت است.

وی در واکنش به تشدید تجاوزات شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری و سرقت اراضی و گسترش شهرک سازی تاکید کرد: دشمن صهیونیستی به اقدامات متجاوزانه خود در همه جبهه ها علیه شهروندان فلسطینی، ادامه می دهد و این نشان دهنده خوی وحشی گری این رژیم است. البریم با تاکید بر اینکه دشمن تنها زبان مقاومت را می فهمد، افزود: مفید بودن مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی اثبات شده است، همانطور که در حال حاضر شاهد مقاومت در جنین، نابلس، طولکرم و سایر مناطق هستیم. وی ادامه داد: مقاومت ما ادامه دارد و ما می دانیم که مقاومت ما را آماده آزادسازی اراضی اشغالی می کند و این تنها ابزار توقف اقدامات شهرک نشینان صهیونیست است.

سخنگوی کمیته های مقاومت مردمی در فلسطین تاکید کرد: دشمن صهیونیستی تنها زمانی اقدامات متجاوزانه خود را متوقف می کند که بهای سنگینی را بپردازد.. .


بازنشر از : مهر

مقاومت مردمی

رژیم صهیونیستی

فلسطین