1401\06\07 17:35:44


مقتدی صدر کناره گیری خود از فعالیت سیاسی را اعلام کرد

تسنیم/ مقتدی صدر رهبر جریان صدر از کناره گیری خود از فعالیت سیاسی خبر داد. مقتدی صدر با انتشار پیانیه ای در توییتر اعلام کرد، کناره‌گیری نهایی و بستن تمام موسسات و نهادها به جز مرقد(پدرش) و موزه و موسسه میراث خانواده صدر را اعلام می‌کنم.

مقتدی صدر رهبر جریان صدر از کناره گیری خود از فعالیت سیاسی خبر داد.مقتدی صدر با انتشار پیانیه ای در توییتر اعلام کرد، کناره‌گیری نهایی و بستن تمام موسسات و نهادها به جز مرقد(پدرش) و موزه و موسسه میراث خانواده صدر را اعلام می‌کنم.مقتدی صدر در سال 2014 میلادی نیز کناره‌گیری خود را از فعالیت‌های سیاسی اعلام کرده بود.
بازنشر از : آخرین خبر