مهران محمدی امین

مهر/ رهبر جریان حکمت ملی عراق به موضع گیری درباره فلسطین پرداخت. به گزارش دفتر اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق در پیامی به م

1401\09\08 19:06:09


موضع گیری جدید عمار حکیم درباره فلسطین

مهر/ رهبر جریان حکمت ملی عراق به موضع گیری درباره فلسطین پرداخت. به گزارش دفتر اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق در پیامی به مناسبت روز همبستگی با ملت فلسطین گفت: در روز جهانی هم‌بستگی با ملت صبور فلسطین بر موضع ثابت عراق از مسئله عدالت‌خواهانه فلسطین و بر حمایت از مواضع مبارزه‌جویانه ملت مقاوم فلسطین تأکید می‌کنیم، به خصوص که این مناسبت با تحولات امنیتی پرمخاطره‌ای همراه است که قدس و غزه و دیگر شهرهای فلسطینی شاهد آن هستند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق به موضع گیری درباره فلسطین پرداخت.به گزارش دفتر اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق در پیامی به مناسبت روز همبستگی با ملت فلسطین گفت: در روز جهانی هم‌بستگی با ملت صبور فلسطین بر موضع ثابت عراق از مسئله عدالت‌خواهانه فلسطین و بر حمایت از مواضع مبارزه‌جویانه ملت مقاوم فلسطین تأکید می‌کنیم، به خصوص که این مناسبت با تحولات امنیتی پرمخاطره‌ای همراه است که قدس و غزه و دیگر شهرهای فلسطینی شاهد آن هستند.وی ادامه داد: این تحولات پرمخاطره، موضع‌گیری فراگیر بین‌المللی به خصوص از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری و انسانی بین‌المللی را ایجاب می‌کند تا از مظلومیت ملت فلسطین دفاع و نقشه‌ها برای سرقت زمین‌های آنان و سلب حقوق و نقض حرمتشان را متوقف کنند.رهبر جریان حکمت ملی عراق در پایان نیروهای سیاسی فلسطینی را به وحدت کلمه و یکپارچگی و کنار نهادن تفرقه فراخواند..

.


بازنشر از : آخرین خبر