مهران محمدی امین

لبنان پارلمان لبنان رئیس‌جمهور پارلمان لبنان در جلسه امروز خود نتوانست رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب کند.

1401\07\07 14:05:14


ناکامی پارلمان لبنان در انتخاب رئیس جمهور جدید

پارلمان لبنان در جلسه امروز خود نتوانست رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب کند.

الجزیره گزارش داد: پارلمان لبنان در جلسه امروز خود نتوانست رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب کند.

بر اساس این گزارش، هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهور لبنان دوسوم آرای نمایندگان را کسب نکردند. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت که ۱۲۲ نماینده در جلسه رأی گیری برای انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان رأی دادند. میشل معوض نامزد ریاست جمهوری ۳۶ رأی از ۱۲۸ رأی را کسب کرد.

الجزیره گزارش داد که ۶۳ نماینده برگه سفید انداختند. گفتنی است که جلسه امروز پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید پس از به حدنصاب رسیدن نمایندگان برگزار شد. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان پیش از این، امروز را موعد جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور جدید تعیین کرده بود..

.


بازنشر از : مهر

لبنان

پارلمان لبنان

رئیس‌جمهور