مهران محمدی امین

ایسنا/ معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه برای افغانستان گفته: مردم افغانستان از صبر کردن خسته شده‌اند و این وضعیت هر روز بدتر می‌ش

1401\06\07 20:24:41


نماینده ویژه سازمان ملل: مردم افغانستان خسته شده‌اند

ایسنا/ معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه برای افغانستان گفته: مردم افغانستان از صبر کردن خسته شده‌اند و این وضعیت هر روز بدتر می‌شود. «رامیز الکباروف» گفته «سختی زندگی باعث شده برخی از مردم افغانستان اعضای بدن یا حتی کودکان خود را بفروشند».

معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه برای افغانستان گفته: مردم افغانستان از صبر کردن خسته شده‌اند و این وضعیت هر روز بدتر می‌شود.

«رامیز الکباروف» گفته «سختی زندگی باعث شده برخی از مردم افغانستان اعضای بدن یا حتی کودکان خود را بفروشند». او درباره وضعیت اقتصادی افغانستان در یک‌سالگی به قدرت رسیدن طالبان گفته «مردم هیچ پس‌اندازی ندارند و وضعیت بانکداری بسیار بحرانی است». .


بازنشر از : آخرین خبر