1401\06\07 23:13:02


واکنش رئیس جمهور عراق به تحولات امروز

مهر/ رئیس جمهوری عراق به موضع گیری درباره تحولات امروز این کشور پرداخت و خواستار خروج طرفداران صدر از نهادهای رسمی شد. به گزارش السومریه ، برهم صالح، رئیس جمهور عراق گفت که شرایط سخت کشور مستلزم این است همه به آرامش پایبند باشند و خویشتنداری کنند.

رئیس جمهوری عراق به موضع گیری درباره تحولات امروز این کشور پرداخت و خواستار خروج طرفداران صدر از نهادهای رسمی شد.به گزارش السومریه ، برهم صالح، رئیس جمهور عراق گفت که شرایط سخت کشور مستلزم این است همه به آرامش پایبند باشند و خویشتنداری کنند.وی افزود: شرایط سخت کشور مستلزم این است که همه به آرامش، خویشتنداری و عدم تشدید تنش پایبند باشند و اوضاع کشور به سمت نامعلوم و خطرناکی که در آن همه زیان خواهند دید، کشیده نشود.وی افزود که تظاهرات مسالمت آمیز و بیان اندیشه حقی تضمین شده به واسطه قانون اساسی به همراه پایبندی به قوانین و حفظ امنیت عمومی است، اما به تعطیلی کشاندن نهادهای حکومت امری خطرناک است که کشور و منافع شهروندان را در معرض خطر بزرگی قرار می دهد.رئیس جمهور عراق از تظاهرات کنندگان خواست از نهادهای رسمی خارج شوند و به نیروهای امنیتی اجازه دهند به وظیفه خود در حفظ امنیت و نظم و دارایی های عمومی عمل کنند.
بازنشر از : آخرین خبر