مهران محمدی امین

اکو ایران/ در نخستین ماه‌های سال 2022 بود که وزیر امور خارجه چین به کابل سفر کرد. کمی بعد هم چینی‌ها نشستی برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان، در یکی از شهرهای چین برگز

1401\10\17 23:46:49


ورود اژدهای سرخ به افغانستان

اکو ایران/ در نخستین ماه‌های سال 2022 بود که وزیر امور خارجه چین به کابل سفر کرد. کمی بعد هم چینی‌ها نشستی برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان، در یکی از شهرهای چین برگزار کردند.

در نخستین ماه‌های سال 2022 بود که وزیر امور خارجه چین به کابل سفر کرد.

کمی بعد هم چینی‌ها نشستی برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان، در یکی از شهرهای چین برگزار کردند.چین سرگرم قماری بی‌صدا روی طالبان بود و حالا رسانه‌ها خبر داده‌اند که این قمار، نتیجه داده‌است. چین با رونمایی از قرارداد جدید خود با طالبان، در حقیقت از رقیب ایران در راه ابریشم رونمایی کرده‌است.. .


بازنشر از : آخرین خبر