1401\05\29 12:30:05


وضعیت امنیتی مالی پس از خروج نظامیان فرانسوی بهتر خواهد شد

دولت مالی طی بیانیه ای اعلام کرد که با خروج نظامیان فرانسوی، امنیت مردم به طور قابل توجهی بهبود خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، چهار روز بعد از اعلام خبر خروج آخرین نظامی فرانسوی از کشور مالی، شورای نظامی حاکم بر این کشور اعلام کرد که وضعیت امنیتی کشور پس از خروج نظامیان فرانسه بهتر خواهد شد. دولت مالی که پس از کودتای سال ۲۰۲۰ زیر سلطه نظامیان قرار دارد، طی بیانیه ای اعلام کرد که خروج نظامیان فرانسوی با هماهنگی مقامات مالی صورت گرفت. در این بیانیه آمده است که دولت به مردم مالی اطمینان می دهد که موفقیت های بیشتری در مقابله با گروه های تروریستی حاصل خواهد شد و امنیت مردم به طور قابل توجهی بهبود خواهد یافت. این بیانیه افزود: وخامت اوضاع امنیتی در مالی و منطقه ساحل، نتیجه مستقیم مداخله فرانسه و متحدانش در لیبی است. خروج نظامیان فرانسه از مالی پس از یک مداخله ۹ ساله باعث بدتر شدن روابط پاریس و باماکو می شود، روابطی که از زمان به قدرت رسیدن ارتش در مالی سرد شده بود.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     کشور مالی     نظامیان فرانسه     فرانسه