پارلمان عربی اهانت به قرآن کریم در اروپا را محکوم کرد مهر/ رئیس پارلمان عربی اهانت به قرآن کریم در برخی کشورهای اروپایی از جمله دانمارک را محکوم و آن را اقدامی برنامه ریزی شده توص

1401\11\09 12:38:31


پارلمان عربی اهانت به قرآن کریم در اروپا را محکوم کرد

مهر/ رئیس پارلمان عربی اهانت به قرآن کریم در برخی کشورهای اروپایی از جمله دانمارک را محکوم و آن را اقدامی برنامه ریزی شده توصیف کرد که نتیجه ای جز تقویت ایمان و اعتقاد مسلمانان به مقدسات ندارد. به نقل از پایگاه خبری المعلومه، رئیس پارلمان عربی اهانت به قرآن کریم در دانمارک را محکوم و آن را یک اقدام تحریک آمیز برنامه ریزی شده توصیف کرد.

رئیس پارلمان عربی اهانت به قرآن کریم در برخی کشورهای اروپایی از جمله دانمارک را محکوم و آن را اقدامی برنامه ریزی شده توصیف کرد که نتیجه ای جز تقویت ایمان و اعتقاد مسلمانان به مقدسات ندارد.به نقل از پایگاه خبری المعلومه، رئیس پارلمان عربی اهانت به قرآن کریم در دانمارک را محکوم و آن را یک اقدام تحریک آمیز برنامه ریزی شده توصیف کرد.بر اساس این گزارش، «عادل العسومی» در بیانیه‌ای که در پایگاه اینترنتی پارلمان عربی منتشر شد، اهانت به قرآن کریم توسط افراط‌گرایان در کپنهاگ، پایتخت دانمارک را محکوم و آن را اقدامی برنامه ریزی شده و تکراری توصیف کرد که احساسات مسلمانان را در سراسر جهان جریحه دار کرده است.وی در ادامه افزود: افزایش تحرکات ضد اسلامی و اقدامات وحشیانه در تعدادی از پایتخت های اروپایی، با هدف بی ثبات کردن امنیت و ثبات انجام می شود و با ارزش ها و اصول انسانی و اخلاقی در تضاد قرار دارد و نتیجه ای جز تقویت ایمان و اعتقاد مسلمانان و نا امیدی ایدئولوژی های افراطی ندارد.رئیس پارلمان عربی در پایان بیانیه خود، درخواست دائمی این پارلمان را برای اهمیت گسترش ارزش های مبتنی بر گفتگو، مدارا و همزیستی، کنار گذاشتن نفرت و افراط گرایی و اهانت نکردن به ادیان را تجدید کرد.


بازنشر از : آخرین خبر

مهر/ رئیس پارلمان عربی اهانت به قرآن کریم در برخی کشورهای اروپایی از جمله دانمارک را محکوم و آن را اقدامی برنامه ریزی شده توصیف کرد که نتیجه ای جز تقویت ایمان و اعتقاد مسلمانان به مقدسات ندارد. به نقل از پایگاه خبری المعلومه، رئیس پارلمان عربی اهانت به قرآن کریم در دانمارک را محکوم و آن را یک اقدام تحریک آمیز برنامه ریزی شده توصیف کرد.