1401\11\01 17:49:06


پاسخ تحلیلگر فلسطینی به کارشناس ترکیه‌ای: اردوغان تسلیم مقاومت بشار اسد شد

ایرانیک/ دکتر «حسن مرهج» تحلیلگر سیاسی: اردوغان بیش از یک ماه است که در حال له له زدن نزد پوتین برای دیدار با بشار اسد است و بشار اسد تا این لحظه چنین دیداری را قبول نکردهو برای تحقق آن شرط تعیین کرده است. بنابراین اردوغان به دنبال جذب رضایت سوریه است تا انتخابات را پشت سر بگذارد و بتواند مجدد به ریاست جمهوری ترکیه برسد.

ایرانیک/ دکتر «حسن مرهج» تحلیلگر سیاسی: اردوغان بیش از یک ماه است که در حال له له زدن نزد پوتین برای دیدار با بشار اسد است و بشار اسد تا این لحظه چنین دیداری را قبول نکردهو برای تحقق آن شرط تعیین کرده است.بنابراین اردوغان به دنبال جذب رضایت سوریه است تا انتخابات را پشت سر بگذارد و بتواند مجدد به ریاست جمهوری ترکیه برسد.
بازنشر از : آخرین خبر