1401\08\30 23:48:01


پایان اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در مصر

ایسنا/ با پایان «اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد» در مصر، کشورهای ثروتمند توافق کردند برای جبران زیانِ تغییرات اقلیمی، به کشورهای در حال توسعه، کمک مالی کنند. با این حال، توافق نهایی دربارۀ چگونگی توزیع این پول و مشخص شدن کشورهای مستحق دریافت آن، سال‌ها طول می‌کشد.

با پایان «اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد» در مصر، کشورهای ثروتمند توافق کردند برای جبران زیانِ تغییرات اقلیمی، به کشورهای در حال توسعه، کمک مالی کنند. با این حال، توافق نهایی دربارۀ چگونگی توزیع این پول و مشخص شدن کشورهای مستحق دریافت آن، سال‌ها طول می‌کشد. در این اجلاس، بر لزوم محدود کردن افزایش دمای کره زمین به یک و نیم درجه سانتی‌گراد تأکید شد/اما توافقی برای کاهش بیشتر انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام نشد. اتحادیه اروپا می‌گوید توافق پایانی اجلاس مصر باعث نمی‌شود کشورهای ثروتمند سرعت خود را در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای افزایش دهند.
بازنشر از : آخرین خبر