1401\05\30 17:40:33


پیش‌بینی درباره اقدام بعدی مقتدی صدر

شفقنا/  اسکای نیوز نوشت: منابع سیاسی عراقی پیش بینی می کنند که گام بعدی مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق فراخواندن پیروان خود به نافرمانی مدنی در صورت تداوم نادیده گرفتن خواسته های تظاهرات کنندگان توسط دیگر نیروهای سیاسی باشد. این منابع عراقی به اسکای نیوز گفتند: تحرکات جریان صدر شاید پس از صدور رای دادگاه فدرال در خصوص رسیدگی به دادخواست انحلال پارلمان فعلی باشد.

شفقنا/  اسکای نیوز نوشت: منابع سیاسی عراقی پیش بینی می کنند که گام بعدی مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق فراخواندن پیروان خود به نافرمانی مدنی در صورت تداوم نادیده گرفتن خواسته های تظاهرات کنندگان توسط دیگر نیروهای سیاسی باشد.این منابع عراقی به اسکای نیوز گفتند: تحرکات جریان صدر شاید پس از صدور رای دادگاه فدرال در خصوص رسیدگی به دادخواست انحلال پارلمان فعلی باشد.صدر روز شنبه گفت که پاسخی از سوی گروههای سیاسی به پیشنهاد برگزاری گفتگوی ملی ندیده است.وی با اشاره به اینکه پیشنهادی به سازمان ملل برای برگزاری یک جلسه علنی با گروههای سیاسی در عراق مطرح کرده است، افزود: امتیازات زیادی به خاطر منافع عراق و صلح داخلی در کشور داده ام. از همه می خواهیم منتظر گام بعدی ما در قبال سیاست بی توجهی به وضعیت کشور باشند.اختلافات بین جریان صدر و چارچوب هماهنگی به مکانیزم برگزاری انتخابات زودهنگام محدود می شود. در حالی که جریان صدر از دولت فعلی می خواهد که مقدمه چینی برای انتخابات را براساس قانون فعلی به عهده بگیرد، چارچوب هماهنگی به دنبال تغییر دولت به همراه اصلاح قانون است.
بازنشر از : آخرین خبر