مهران محمدی امین

1401\07\29 19:19:22


چارچوب هماهنگی به «السودانی» برای انتخاب وزرای کابینه اختیار داد

چارچوب هماهنگی شیعیان برای بررسی روند تشکیل دولت جدید عراق نشست برگزار کرد و به نخست وزیر منتخب اختیار داد تا وزرای کابینه را انتخاب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، چارچوب هماهنگی شیعیان در عراق با برگزاری جلسه‌ای برای بحث در مورد تشکیل دولت، مسئولیت انتخاب وزارتخانه‌هایی را که اساس وزن انتخاباتی متعلق به این چارچوب است، به عهده نخست وزیر گذاشت.

بر اساساً این گزارش، چارچوب هماهنگی شیعیان با صدور بیانیه‌ای به «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر منتخب اختیار داد تا پس از ارائه فهرست نامزدها از سوی نیروهای سیاسی مندرج در این چارچوب برای وزارتخانه‌ها، یکی را انتخاب کند یا نامزدهای جدیدی پیشنهاد دهد. چارچوب هماهنگی همچنین به السودانی اختیار داد تا نامزد وزارتخانه‌ها را به صورت چرخشی بین گروه‌های مختلف انتخاب کند و فقط دو وزارتخانه کشور و دفاع را از از سهم خواهی‌های سیاسی مستثنی و شخصیت‌های نظامی با غیرنظامی را برای وزارتخانه‌ها معرفی کند. گفتنی است که پنجشنبه گذشته، عبداللطیف رشید، رئیس جمهور منتخب عراق، محمد شیاع السودانی را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد..

.


بازنشر از : مهر

چارچوب هماهنگی شیعی عراق

محمد شیاع السودانی

دولت عراق