چارچوب هماهنگی عراق: السودانی به‌ زودی ۴ وزیر خود را عزل می‌کند ایسنا/ یکی از رهبران چارچوب هماهنگی پارلمان عراق، از قصد نخست وزیر و پارلمان این کشور برای عزل چهار وزیر کابینه، طی

1401\11\09 12:38:36


چارچوب هماهنگی عراق: السودانی به‌ زودی ۴ وزیر خود را عزل می‌کند

ایسنا/ یکی از رهبران چارچوب هماهنگی پارلمان عراق، از قصد نخست وزیر و پارلمان این کشور برای عزل چهار وزیر کابینه، طی روزهای آینده خبر داد. به نقل از «بغداد الیوم» «ثائر الجبوری» از رهبران چارچوب هماهنگی پارلمان عراق گفت: کوتاهی در انجام وظایف برخی از وزرایی که در اداره وزارتخانه‌های خود موفق نبودند تشخیص داده شده و لازم است تغییراتی اعمال شود.

یکی از رهبران چارچوب هماهنگی پارلمان عراق، از قصد نخست وزیر و پارلمان این کشور برای عزل چهار وزیر کابینه، طی روزهای آینده خبر داد.به نقل از «بغداد الیوم» «ثائر الجبوری» از رهبران چارچوب هماهنگی پارلمان عراق گفت: کوتاهی در انجام وظایف برخی از وزرایی که در اداره وزارتخانه‌های خود موفق نبودند تشخیص داده شده و لازم است تغییراتی اعمال شود.

اولین گام در این راستا، عزل این چهار وزیر خواهد بود.به نقل از میدل ایست، وی افزود: این تغییرات می‌تواند شامل مدیران کل در همان وزارتخانه‌ها هم شود، زیرا آنها ارکان اصلی وزارتخانه هستند و بخشی از روند سهل انگاری در انجام وظایف، به سبب آنهاست.


بازنشر از : آخرین خبر

ایسنا/ یکی از رهبران چارچوب هماهنگی پارلمان عراق، از قصد نخست وزیر و پارلمان این کشور برای عزل چهار وزیر کابینه، طی روزهای آینده خبر داد. به نقل از «بغداد الیوم» «ثائر الجبوری» از رهبران چارچوب هماهنگی پارلمان عراق گفت: کوتاهی در انجام وظایف برخی از وزرایی که در اداره وزارتخانه‌های خود موفق نبودند تشخیص داده شده و لازم است تغییراتی اعمال شود.


تعمیر پکیج دیواری