مهران محمدی امین

1401\07\13 15:26:15


گزارش سازمان ملل درباره یمن

دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد: تعداد کلی افرادی که در یمن به کمک نیاز دارند به ۲۳ میلیون و چهار صد هزار نفر یا حدود سه چهارم جمعیت این کشور ۳۰ میلیونی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان، سازمان ملل اعلام کرد: تعداد افرادی که در یمن به کمک نیاز دارند در سال جاری ۱۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد: تعداد کلی افرادی که در یمن به کمک نیاز دارند به ۲۳ میلیون و چهار صد هزار نفر  رسیده است. در این گزارش با نگران کننده خواندن آمارهای مذکور آمده است: مردم یمن از آثار جنگ، بحران اقتصادی و تعطیلی خدمات عمومی رنج می برند به طوری که درگیری ها در این کشور در سال ۲۰۲۱ باعث آسیب رسیدن به غیرنظامیان، افزایش آوارگی و تعطیلی خدمات عمومی و در نهایت افزایش نیازهای بشردوستانه شده و یمن را به فروپاشی اقتصادی کشانده است. سازمان ملل در گزارش خود همچنین آورده است: خانه و کاشانه حدود۵۷ درصد از کسانی که به خانه هایشان بازگشته اند، و ۴۴ درصد از خانواده هایی که آواره نشده بودند، تخریب شده و به تعمیر نیاز دارد.

بیشتر آنها نیز در مدیریت هزینه های اقلام غیرخوراکی با مشکل مواجه هستند. علاوه بر این دستیابی به آب شرب محدود است و یک سوم خانوارها آب آشامیدنی را از منابع ناایمن جمع آوری می کنند و تنها ۲۵ درصد از آنها در خانه خود به آب دسترسی دارند.. .


بازنشر از : مهر

یمن

سازمان ملل متحد

جنگ 2015 یمن