مهران محمدی امین

1401\08\23 17:27:12


گسست در جامعه اسرائیلی

نتایج جدیدترین نظرسنجی به عمل آمده ، گسست در جامعه رژیم صهیونیستی را نشان می دهد.

المیادین در گزارشی به نقل از رسانه های صهیونیست به گسست در جامعه صهیونیستها پرداخته است.

رسانه صهیونیستی معاریو در گزارشی با اشاره گسست اجتماعی در جامعه صهیونیستها آورده است: شاخص های همبستگی و انسجام نشان دهنده آن است که جامعه اسرائیلی دچار شکاف و گسست است. شاخص همبستگی اجتماعی اسرائیلی در حال از بین رفتن است و نتایج یک نظر سنجی جدید نشان داد که ۷۶ درصد از شرکت کنندگان دیدگاهشان این است که جامعه اسرائیل در معرض شکاف و گسست قرار دارد. به گزارش معاریو، این درصد در مقایسه با نظرسنجی های انجام شده در سال گذشته ۱۰ درصد بیشتر را نشان می دهد.

از دیدگاه شرکت کنندگان در این نظرسنجی عوامل سهیم در ایجاد گسست در جامعه اسرائیل عبارتند از رهبری سیاسی ۸۱ درصد، رسانه های جدید ۷۳ درصد، رسانه های سنتی ۶۸ درصد. طبق دیدگاه ۲۷ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی، اتیوپیایی ها قشر محروم در رژیم صهیونیستی هستند. ۵۵ درصد از شرکت کنندگان هم حریدیم را طیف محروم قلمداد کرده اند.

المیادین در ادامه نوشته است: نظرسنجی ها در اسرائیل واقعیت شکاف در همه سطوح را نشان می دهد به طوری که طبق نظرسنجی که اخیراً انجام شده است، یک سوم شهرک نشینان بر این باورند که اسرائیل ۲۵ سال دیگر وجود نخواهد داشت. آمنون ابروموویت تحلیلگر امور سیاسی کانال ۱۲ عبری با اشاره به بحران بی هویتی در میان صهیونیستها گفت: همه بحث و کشمکشهای سیاسی در اسرائیل یک شیوه عملی گمراه کننده است.. .


بازنشر از : مهر

رژیم صهیونیستی

اسرائیل

نظرسنجی