مهران محمدی امین

1401\08\16 20:14:35


گوترش: با سرعت به سوی جهنم آب‌و‌هوایی در حرکت هستیم

ایلنا/ دبیرکل سازمان ملل متحده در مورد گرمایش جهانی و تبعات آن هشدار داد.  به گزارش  رویترز،«آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که کشورهای جهان با یک انتخاب جدی روبرو هستند.

دبیرکل سازمان ملل متحده در مورد گرمایش جهانی و تبعات آن هشدار داد. به گزارش  رویترز،«آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که کشورهای جهان با یک انتخاب جدی روبرو هستند.وی طی نشست آب‌وهوایی شرم الشیخ گفت: «اکنون برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یا محکوم کردن نسل‌های آینده به فاجعه آب و هوایی با یکدیگر همکاری کنیم.

ما به سرعت به سوی جهنم آب‌و‌هوایی در حرکت هستیم.»گوترش گفت: «بشریت یک انتخاب دارد: همکاری یا نابودی.». .


بازنشر از : آخرین خبر