مهران محمدی امین

جدیدترین خبرها از انتخابات ریاست جمهوری 1403 چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران برای انتخاب نهمین رئیس‌جمهور ایران جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. رئیس‌جمهور ایران، سید ابراهیم رئیسی، ۳۰ اردیبهش
جدیدترین خبرها از انتخابات ریاست جمهوری 1403

چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران برای انتخاب نهمین رئیس‌جمهور ایران جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. رئیس‌جمهور ایران، سید ابراهیم رئیسی، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سانحهٔ سقوط بالگرد درگذشت. روز بعد، براساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی معاون اول رئیس‌جمهور محمد مخب