مهران محمدی امین

جدیدترین خبرها از دولت چهاردهم از رای اعتماد تا تشکیل کابینه دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران به ریاست مسعود پزشکیان، نهمین رئیس‌جمهور منتخب ایران در پی پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳
جدیدترین خبرها از دولت چهاردهم از رای اعتماد تا تشکیل کابینه

دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران به ریاست مسعود پزشکیان، نهمین رئیس‌جمهور منتخب ایران در پی پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ تشکیل می‌شود.