مهران محمدی امین

جدیدترین خبرها از ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها آخرین خبرها از تصمیم ها درباره تعداد روزهای تعطیل و کاهش ساعت اداری کارمندان تعطیلی%شنبه رییس دیوان عالی کشور گفت: تعطیلی شنبه با استدلال اینکه از ن
جدیدترین خبرها از ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها

آخرین خبرها از تصمیم ها درباره تعداد روزهای تعطیل و کاهش ساعت اداری کارمندان

تصمیم به تعطیلی پنجشنبه یعنی تنها کشوری در جهان خواهیم شد که این روز را تعطیل کرده

1403\02\08 20:44:08