مهران محمدی امین

جدیدترین خبرها از نات کوین و بازی همستر کامبت نات کوین نخستین بازی در این سبک بود و در عرض سه ماه ۳۵ میلیون کاربر را جذب خود کرد بازی%همستر همستر%کامبت نات%کوین آنچه که فارغ از همه هیاهوها می تواند
جدیدترین خبرها از نات کوین و بازی همستر کامبت

نات کوین نخستین بازی در این سبک بود و در عرض سه ماه ۳۵ میلیون کاربر را جذب خود کرد