خبرهای مهم

سونامی افزایش قیمت خودرو در راه است

معاون وزارت صمت اعلام کرد تا پایان فروردین ماه قیمت کارخانه‌ای خودرو اعلام خواهد شد. در همین راستا کارشناسان بر این باورند یک سونامی افزایش قیمت خودرو در راه خواهد بود.

بیشتر از این خبر

خبرهای خودرو

خبرهای دیگر :
1
2
3
4
5
پرونده موضوعی بورس

مطالعه پرونده بورس

پرونده موضوعی برجام

مطالعه پرونده برجام

پرونده موضوعی فولاد مبارکه اصفهان

مطالعه پرونده فولاد مبارکه اصفهان

پرونده موضوعی اصناف

مطالعه پرونده اصناف