مهران محمدی امین

آخرین خبرها از میخائیل اولیانوف میخائیل ایوانوویچ اولیانوف (متولد ۲۳ اوت ۱۹۵۸، مسکو) کارمند دولتی و دیپلمات روسی است. او از ۲۳ ژانویه ۲۰۱۸ نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در


خبرهای مرتبط با میخائیل اولیانوف

Mikhail Ivanovich Ulyanov

میخائیل ایوانوویچ اولیانوف (متولد ۲۳ اوت ۱۹۵۸، مسکو) کارمند دولتی و دیپلمات روسی است. او از ۲۳ ژانویه ۲۰۱۸ نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین است و به زبان انگلیسی تسلط دارد. وی متأهل است و یک دختر دارد.