مهران محمدی امین

1402\10\12 20:10:40


تجمع بازنشستگان کشوری در چند شهر همسان‌سازی واقعی می‌خواهیم

تجمع بازنشستگان کشوری در چند شهر/ همسان‌سازی واقعی می‌خواهیم مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی تاریخ انتشار : سه شنبه, 12 دی 1402 15:47 بازنشستگان کشوری در چند شهر مقابل صندوق بازنشستگی تجمع کردند.  به گزارش ایلنا، امروز دوازدهم دی‌ماه، جمعی از بازنشستگان کشوری در چند شهر مانند کرمانشاه، یزد و تهران، با حضور مقابل صندوق بازنشستگی کشوری به شرایط مزدی و معیشتی خود اعتراض کردند

تجمع بازنشستگان کشوری در چند شهر/ همسان‌سازی واقعی می‌خواهیم مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی تاریخ انتشار : سه شنبه, 12 دی 1402 15:47 بازنشستگان کشوری در چند شهر مقابل صندوق بازنشستگی تجمع کردند.  به گزارش ایلنا، امروز دوازدهم دی‌ماه، جمعی از بازنشستگان کشوری در چند شهر مانند کرمانشاه، یزد و تهران، با حضور مقابل صندوق بازنشستگی کشوری به شرایط مزدی و معیشتی خود اعتراض کردند.   این بازنشستگان با بیان اینکه «ما خواستار همسان‌سازی واقعی هستیم»، از لزوم ترمیم مستمری‌ها براساس خط فقر و تورم واقعی گفتند و اعلام کردند: دولت بایستی برای رفاه و زندگی شایسته بازنشستگان کشور هزینه کند.      .

.


بازنشر از : بیتوته