1401\06\30 18:25:07


سایت بانک مرکزی از دسترس خارج شد

سایت بانک مرکزی از دسترس خارج شد مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی تاریخ انتشار : چهارشنبه, 30 شهریور 1401 15:26 وب سایت بانک مرکزی دچار اختلال شد.  از دقایقی پیش وب سایت بانک مرکزی دچار اختلال شد و امکان به روزسانی آن وجود ندارد

سایت بانک مرکزی از دسترس خارج شد مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی تاریخ انتشار : چهارشنبه, 30 شهریور 1401 15:26 وب سایت بانک مرکزی دچار اختلال شد.  از دقایقی پیش وب سایت بانک مرکزی دچار اختلال شد و امکان به روزسانی آن وجود ندارد.    به گزارش ایلنا، همزمان اعلام شد که وب سایت دولت هم مورد هک قرار گرفته است.   اظهار نظر قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در مورد هک شدن سایت بانک مرکزی      
بازنشر از : بیتوته