1401\08\07 22:40:32


قطار فیلترینگ به گوگل ترنسلیت رسید

دسترسی به سرویس گوگل ترنسلیت برای کاربران داخل کشور مسدود شد.

احتمالا فیلترینگ گوگل ترنسلیت نیز به دنبال محدودیت‌های شب گذشته اتفاق افتاده است.

شب گذشته برخی از سرویس‌های گوگل از جمله گوگل‌ پلی، فایربیس و سپر دفاعی گوگل و امروز گوگل مپ فیلتر شدند.


بازنشر از : منبع: خبر آنلای