1401\11\25 15:59:05


چگونه نشان بین‌المللی بازرگانی پتروشیمی به ورطه نابودی رفت

چگونه نشان بین‌المللی بازرگانی پتروشیمی به ورطه نابودی رفت مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی تاریخ انتشار : سه شنبه, 25 بهمن 1401 12:15 برگزاری علنی دادگاه متهمان پتروشیمی موجب شد تا تمامی اطلاعاتی که منجر به دور زدن تحریم‌ها شده بود افشا شود و دیگر نتوانیم از آن راه‌ها محصولات پتروشیمی داخلی را بفروشیم.  این کلیپ را ببینید:    

چگونه نشان بین‌المللی بازرگانی پتروشیمی به ورطه نابودی رفت مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی تاریخ انتشار : سه شنبه, 25 بهمن 1401 12:15 برگزاری علنی دادگاه متهمان پتروشیمی موجب شد تا تمامی اطلاعاتی که منجر به دور زدن تحریم‌ها شده بود افشا شود و دیگر نتوانیم از آن راه‌ها محصولات پتروشیمی داخلی را بفروشیم.   این کلیپ را ببینید:      
بازنشر از : بیتوته