1401\06\16 14:22:19


آیا می دانید مفهوم ضریب بتا چیست؟

آیا می دانید مفهوم ضریب بتا چیست؟ مجموعه: متفرقه اينترنت و كامپيوتر مفهوم ضریب بتا چیست ؟ ضریب بتا چیست؟ یکی از انواع ریسک که متنوع کردن پرتفوی عملا روی آن هیچ تاثیری ندارد، ریسک سیستماتیک یا غیرقابل اجتناب است. برای تعیین ریسک سیستماتیک شاخصی به نام بتا (β) تعریف شده است

آیا می دانید مفهوم ضریب بتا چیست؟ مجموعه: متفرقه اينترنت و كامپيوتر مفهوم ضریب بتا چیست ؟   ضریب بتا چیست؟  یکی از انواع ریسک که متنوع کردن پرتفوی عملا روی آن هیچ تاثیری ندارد، ریسک سیستماتیک یا غیرقابل اجتناب است. برای تعیین ریسک سیستماتیک شاخصی به نام بتا (β) تعریف شده است. بتا (β) شاخصی است که، برای تعیین ریسک سیستماتیک تعریف شده است. این شاخص در نتیجه مقایسه ریسک سیستماتیک موجود در سهم با ریسک سیستماتیک کل بازار بدست می آید و در حقیقت درجه تغییرپذیری و نوسان بازدهی سهم را نسبت به تغییرات بازدهی بازار نشان می دهد. عوامل موثر بر ضریب بتای سهم مدنظر، بازده بدون ریسک، بازده بازار و بازده مورد انتظار سهم است.   بتا چیست و مفهوم ضریب بتا چیست؟ بتا معیاری از نوسانات - یا ریسک سیستماتیک - یک اوراق بهادار یا سبد در مقایسه با کل بازار است. بتا در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) استفاده می شود که رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده مورد انتظار برای دارایی ها (معمولاً سهام) را توصیف می کند.   CAPM به طور گسترده ای به عنوان روشی برای قیمت گذاری اوراق بهادار پرخطر و برای ایجاد تخمین از بازده مورد انتظار دارایی ها، با در نظر گرفتن ریسک آن دارایی ها و هزینه سرمایه، استفاده می شود.   چگونه بتا کار می کند؟ یک ضریب بتا می تواند نوسانات یک سهم را در مقایسه با ریسک سیستماتیک کل بازار اندازه گیری کند. از نظر آماری، بتا شیب خط را از طریق رگرسیون نقاط داده نشان می دهد. در امور مالی، هر یک از این نقاط داده نشان دهنده بازده هر سهام در برابر بازده کل بازار است.   بتا به طور موثری فعالیت بازده اوراق بهادار را در واکنش به نوسانات در بازار توصیف می کند. بتای یک اوراق بهادار با تقسیم حاصلضرب کوواریانس بازده اوراق بهادار و بازده بازار بر واریانس بازده بازار در یک دوره مشخص محاسبه می شود.   محاسبه ضریب بتا به شرح زیر است:   محاسبه ضریب بتا   مفهوم عبارت های فرمول ضریب بتا : Re = بازده سهام فردی Rm = بازده در کل بازار کوواریانس = تغییرات در بازده سهام چگونه است. مربوط به تغییرات بازدهی بازار است واریانس = تا چه اندازه نقاط داده بازار پخش می شوند از مقدار متوسط ​​آنها خارج است   محاسبه بتا برای کمک به سرمایه گذاران برای درک اینکه آیا سهام در همان جهتی حرکت می کند که بقیه بازار حرکت می کند استفاده می شود. همچنین بینش هایی در مورد میزان نوسان یا ریسک بودن یک سهام نسبت به بقیه بازار ارائه می دهد. برای اینکه بتا بینش مفیدی را ارائه دهد، بازاری که به عنوان معیار استفاده می شود باید به سهام مرتبط باشد. به عنوان مثال، محاسبه بتای ETF اوراق قرضه با استفاده از S&P 500 به عنوان معیار، بینش مفیدی را برای سرمایه گذار ارائه نمی کند، زیرا اوراق قرضه و سهام بسیار متفاوت هستند.   در نهایت، یک سرمایه گذار از بتا استفاده می کند تا اندازه گیری کند که سهام چقدر ریسک را به پرتفوی اضافه می کند. در حالی که سهامی که بسیار کمی از بازار منحرف می شود، ریسک زیادی به پرتفوی اضافه نمی کند، همچنین پتانسیل بازدهی بیشتر را افزایش نمی دهد.   برای اطمینان از اینکه یک سهم خاص با معیار مناسب مقایسه می شود، باید ارزش مربع R بالا در رابطه با معیار داشته باشد. R-squared یک معیار آماری است که درصدی از حرکات تاریخی قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد که می توان آن را با حرکت در شاخص معیار توضیح داد. هنگام استفاده از بتا برای تعیین درجه ریسک سیستماتیک، یک اوراق بهادار با مقدار R-squared بالا، در رابطه با معیار آن، می تواند معیار مرتبط‌تری را نشان دهد.   به عنوان مثال، یک صندوق قابل معامله در بورس طلا (ETF) مانند سهام طلای SPDR (GLD)، با عملکرد شمش طلا مرتبط است. در نتیجه، یک ETF طلا رابطه بتا و R-squared پایینی با S&P 500 خواهد داشت.   یکی از راه های فکر کردن سرمایه گذار سهام به ریسک، تقسیم آن به دو دسته است. دسته اول ریسک سیستماتیک نام دارد که ریسک کاهش کل بازار است. هیچ گونه تنوعی نمی توانست مانع از دست دادن ارزش سرمایه گذاران در پرتفوی سهام خود شود. ریسک سیستماتیک به عنوان ریسک غیر قابل تنوع نیز شناخته می شود.   ریسک غیرسیستماتیک، که به عنوان ریسک متنوع نیز شناخته می شود، عدم اطمینان مرتبط با یک سهام یا صنعت است. ریسک غیر سیستماتیک را می توان تا حدی از طریق تنوع کاهش داد.   آشنایی با مفهوم ضریب بتا   انواع مقادیر بتا مقدار بتا برابر با 1.0 اگر سهمی دارای بتای 1.0 باشد، نشان می دهد که فعالیت قیمت آن به شدت با بازار همبستگی دارد. سهام با بتای 1.0 دارای ریسک سیستماتیک است. با این حال، محاسبه بتا نمی تواند خطر غیر سیستماتیک را تشخیص دهد. افزودن سهام به پرتفوی با بتای 1.0 هیچ ریسکی را به سبد سهام اضافه نمی کند، اما احتمال اینکه پرتفوی بازدهی مازادی داشته باشد را نیز افزایش نمی دهد.   مقدار بتا کمتر از یک مقدار بتای کمتر از 1.0 به این معنی است که اوراق بهادار از نظر تئوری نوسانات کمتری نسبت به بازار دارد. گنجاندن این سهام در یک سبد باعث می شود که ریسک آن نسبت به همان پرتفوی بدون سهام کمتر باشد. به عنوان مثال، سهام شرکت های عمومی اغلب دارای بتای پایینی هستند، زیرا تمایل به حرکت آهسته تر از میانگین بازار دارند.   مقدار بتا بیشتر از یک بتای بزرگتر از 1.0 نشان می دهد که قیمت اوراق بهادار از نظر تئوری بی ثبات تر از بازار است. به عنوان مثال، اگر بتای یک سهم 1.2 باشد، فرض می شود که 20 درصد بیشتر از بازار نوسان دارد. سهام فناوری و سهام با سرمایه کوچک تمایل به بتای بالاتری نسبت به معیار بازار دارند. این نشان می دهد که افزودن سهام به پرتفوی ریسک پرتفوی را افزایش می دهد، اما ممکن است بازده مورد انتظار آن را نیز افزایش دهد.   ارزش بتا منفی برخی از سهام دارای بتای منفی هستند. بتای 1.0- به این معنی است که سهم با معیار بازار همبستگی معکوس دارد. این سهم را می توان به عنوان تصویری متضاد و آینه ای از روندهای معیار در نظر گرفت.   بتا در تئوری در مقابل بتا در عمل تئوری ضریب بتا فرض می کند که بازده سهام معمولاً از دیدگاه آماری توزیع می شود. با این حال، بازارهای مالی مستعد شگفتی های بزرگ هستند. در واقعیت، بازده همیشه به طور معمول توزیع نمی شود. بنابراین، آنچه که بتای یک سهم ممکن است در مورد حرکت آتی سهام پیش بینی کند، همیشه درست نیست.   سهامی با بتای بسیار پایین می تواند نوسانات قیمتی کمتری داشته باشد، اما همچنان می تواند در یک روند نزولی بلندمدت باشد. بنابراین، افزودن یک سهام با روند نزولی با بتای پایین تنها در صورتی ریسک را در پرتفوی کاهش می دهد که سرمایه گذار ریسک را کاملاً بر اساس نوسانات تعریف کند (و نه به عنوان پتانسیل زیان). از منظر عملی، سهام بتا پایین، که روند نزولی را تجربه می کند، احتمالاً عملکرد سبد را بهبود نمی بخشد.   به طور مشابه، سهام بتای بالا که در جهتی عمدتاً صعودی نوسان دارد، ریسک پرتفوی را افزایش می دهد، اما ممکن است سودهایی را نیز به همراه داشته باشد. توصیه می شود سرمایه گذارانی که از بتا برای ارزیابی سهام استفاده می کنند، آن را از دیدگاه های دیگر - مانند عوامل بنیادی یا فنی - نیز ارزیابی کنند، قبل از اینکه فرض کنند که ریسک یک سبد را اضافه یا حذف می کند.   معایب بتا در حالی که بتا می تواند اطلاعات مفیدی را هنگام ارزیابی سهام ارائه دهد، اما محدودیت هایی دارد. بتا در تعیین ریسک کوتاه مدت یک اوراق بهادار و برای تجزیه و تحلیل نوسانات برای رسیدن به هزینه های حقوق صاحبان سهام هنگام استفاده از CAPM مفید است. با این حال، از آنجایی که بتا با استفاده از داده های تاریخی محاسبه می شود، برای سرمایه گذارانی که به دنبال پیش بینی حرکات آتی سهام هستند، کم معنا می شود.   بتا همچنین برای سرمایه گذاری های بلندمدت کمتر مفید است، زیرا نوسانات سهام می تواند به طور قابل توجهی از سال به سال تغییر کند، بسته به مرحله رشد شرکت و عوامل دیگر دارد.   گردآوری: بخش کامپیوتر   {
بازنشر از : بیتوته