شرکت دانش بنیان معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری صنعت دفاعی ایران «همایش تجلیل از مدیران شرکت‌

1401\12\23 16:22:04


اثرگذاری نخبگان و دانش‌بنیان‌ ها در صنعت دفاعی ارتقا می یابد

«همایش تجلیل از مدیران شرکت‌های دانش بنیان شبکه همکار دفاعی» با مشارکت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، «همایش تجلیل از مدیران شرکت‌های دانش بنیان شبکه همکار دفاعی» با مشارکت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شد.

این همایش با شعار «دانش بنیان کردن نزاجا» با حضور حسین ملازاده دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، هیات رئیسه نزاجا، معاون عتف ستاد کل نیروی مسلح آجا و نماینده وزارت علوم و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

این همایش «تقدیر از نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان موثر در صنعت دفاعی کشور» و «شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی های علمی سایر شرکت های توانمند جدید در حوزه دفاعی به منظور تقویت شبکه زیست بوم فناوری سازمان» را هدف قرار داده بود.

در این همایش از ۲۵ شرکت دانش‌بنیان همکار با شبکه دفاعی کشور تقدیر شد.

در واقع نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در طراحی، تولید و توسعه فناوری‌های نیروهای مسلح، کاملا راهبردی و مؤثر است.

به همین دلیل نیروی زمینی ارتش نیز هم‌راستا با شعار سال، در راستای حمایت و بهره‌گیری از توانمندی نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان‌ در صنعت دفاعی کشور گام بر داشته است.

شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از عوامل موثر بر اقتدار نیروهای مسلح هستند، چرا که بخش مهمی از نیازهای نظامی کشور با توان و تخصص نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان تولید می‌شود.


بازنشر از : مهر

شرکت دانش بنیان

معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

صنعت دفاعی ایران

«همایش تجلیل از مدیران شرکت‌های دانش بنیان شبکه همکار دفاعی» با مشارکت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شد.


قفسه فلزی - قفسه انبار