مهران محمدی امین

1401\08\23 14:52:26


امکان بازدید عمومی از دست‌ نوشته‌ های نیما

نمایشگاهی از دست‌نوشته‌های نیما یوشیج به‌مناسبت زادروز این شاعر و فرا رسیدن سی‌امین دوره هفته کتاب برپا شده است.

ایرج فرجی، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اعلام این خبر گفت: «همزمان با سی‌امین دوره هفته کتاب و با هدف امکان آشنایی علاقه‌مندان و پژوهشگران با دست‌نوشته‌ها و یادداشت‌های نیما که در گنجینه فرهنگستان نگهداری می‌شود، بخشی از این آثار ارزشمند در معرض بازدید عموم قرار گرفته است.

دست‌ نوشته‌های نیما از جمله مهم‌ترین اسناد شعر معاصر ایران است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دهه هفتاد آنها را از شراگیم یوشیج، فرزند وارث نیما، خریداری کرده است.»

براساس این خبر، نمایشگاه دست‌نوشته‌های نیما یوشیج تا پایان هفته کتاب و در ساعات اداری پذیرای بازدیدکنندگان است.

.

.


بازنشر از : منبع: ایسنا