مهران محمدی امین

1402\10\12 22:43:23


این ربات می‌تواند به‌طور خودکار ماشین شما را پارک کند

دیجیاتو/ برخی پارکینگ‌ها در چین از یک سیستم پارک خودکار استفاده می‌کنند که در آن‌ها ربات‌ها می‌توانند به‌جای شما، خودرو را پارک کنند و همچنین آن را به شما تحویل دهند. این ربات‌ها زیر چرخ قرار می‌گیرند و خودرو را از زمین بلند می‌کنند.

دیجیاتو/ برخی پارکینگ‌ها در چین از یک سیستم پارک خودکار استفاده می‌کنند که در آن‌ها ربات‌ها می‌توانند به‌جای شما، خودرو را پارک کنند و همچنین آن را به شما تحویل دهند.

این ربات‌ها زیر چرخ قرار می‌گیرند و خودرو را از زمین بلند می‌کنند.. .


بازنشر از : آخرین خبر